ALPO-Japan Latest

Venus Image 2017/01/11(UT)

Ferenczi Imre,Tijn Sullot
Ferenczi,T.Sullot

Ferenczi Imre(127mm refractor)

[Ferenczi Imre,Budapest - Magyarorszag HUNGARY]

Tijn Sullot (254mm f6 Newtonian)

[Tijn Sullot : Roermond,The Netherlands]

ALPO-Japan Latest Venus Section
2017/01/12
2017/01/10