V ALPO-Japan Latest

Uranus Image 2010/07/18(UT)
rrF
Christophe Pellier
T.Ikemura,Christophe.P

Toshihiko Ikemura (380mm Newton)

Use is free.
pR
[T.Ikemura Nagoya Aichi JAPAN]
ሤmÉs  rrF

Christophe Pellier (250mm Cassegrain)[Christophe Pellier Bruz City,France]
ALPO-Japan Latest Uranus Section
2010/08/12
2010/06/12